Výrobní program

Firma Jaroslav Šlehofer byla založena v roce 1990 jako dodavatelsko – montážní firma. Od svého vzniku zabezpečuje dodávky a montáže ocelových konstrukcí, technologických zařízení i obchodní činnost podle požadavků a výrobních programů zákazníků. Nosným programem firmy jsou:

 • ekologické stavby
 • odlučovače tuhých emisí
 • úpravny vod
 • zařízení pro energetické celky
 • ocelové konstrukce včetně potrubí, zásobníků, sil a nádob
 • stavby námořních a říčních lodí – jeřábové dráhy – technologie malých pivovarů
 • kompresorovny
 • projekční a konstrukční zpracování
 • dodávky materiálu, montáž i servis

V posledních letech se výrobní program firmy orientuje především na výstavbu, dodávku a servis tkaninových filtračních zařízení pro průmyslovou filtraci vzduchu. K výrobě filtračních hadic do tkaninových filtrů jsou používány speciální vpichované textilie různých typů. Z důvodu možnosti výběru nejoptimálnější textilie získala naše firma zastoupení největšího evropského výrobce těchto materiálů společnosti TESTORI. Ve spolupráci s odborníky této společnosti je možné vyhodnotit nejvhodnější typ materiálu z hlediska provozních podmínek filtračního zařízení.

Tkaninové filtry jsou s úspěchem používány ve všech oborech průmyslu, jak pro filtraci vzduchu v prašných provozech, tak pro filtraci kouřových plynů v teplárnách, spalovnách, elektrárnách, ocelárnách a ostatních kotelnách na pevná paliva.

Na základě bohatých zkušeností v oboru filtračních technologií je firma připravena vypomáhat při řešení všech problémů s provozováním zařízení na ochranu ovzduší. Užívání tkaninových filtrů vlastní konstrukce vyvinutých firmou Jaroslav Šlehofer bylo schváleno Českou inspekcí životního prostředí.

S narůstajícím počtem filtračních jednotek rozšířila firma Jaroslav Šlehofer v rámci služeb zákazníkům své aktivity v oblasti provozu filtračních zařízení.

 • technická pomoc při provozování filtrů
 • výroba a dodávka filtračních hadic
 • výměna filtračních hadic
 • kompletní servis filtračních jednotek i jejich příslušenství
 • kontrola stavu hadic v provozech (pomocí fluorescenční metody)
 • rozbory stavu filtračních hadic
 • prodyšnost (propustnost filtr. textilie)
 • mechanické vlastnosti (trhací zkoušky)
 • chemické vlastnosti
 • výroba a dodávka výztužných košů
 • atd.