Filtrační jednotky

Filtrační jednotky realizuje firma Jaroslav Šlehofer formou dodávky „na klíč“, která zahrnuje:

  • nabídku včetně specifikace a cenové části
  • hodnotovou analýzu, projektovou dokumentaci, konzultace, inženýring
  • demontáž stávajícího zařízení
  • dodávku a montáž technologie
  • stavební přípravu
  • kompletní zkoušky, zkušební provoz, garanční měření
  • servis
  • dodávky náhradních dílů po dobu životnosti zařízení

Jako další činnost provádí firma Jaroslav Šlehofer výrobu, dodávku a montáž samotných filtračních hadic do stávajících filtračních zařízení veškerých dostupných typů. Pro vyhodnocení nejoptimálnějšího druhu materiálu na výrobu hadic z hlediska provozu i z hlediska zajištění minimálních úletů tuhých emisí vypracují odborníci firmy analýzu provozních podmínek filtru. K této analýze je nutné znát co nejvíce informací o podmínkách, ve kterých je zařízení provozováno.

Pro urychlení výběru nejvhodnějšího typu textilie žádáme odběratele o pečlivé vyplnění dotazníku a zaslání na adresu firmy.