Výrobní technologie

Při výrobě filtračních zařízení i filtračních hadic jsou využívány nejnovější technologie výroby i montáže, aby byly splněny veškeré požadavky jak z hlediska provozu zařízení, tak z hlediska zajištění minimálních úletů tuhých emisí.


Filtrační hadice jsou šity výhradně speciálními teflonovými nitěmi, aby byla zajištěna dlouhodobá odolnost v oblasti pevnosti, chemického složení filtrovaného média i velmi vysokých teplot.

Pro zlepšení těsnicích vlastností a snadnou manipulaci při montáži i demontáži hadic vyvinula firma Jaroslav Šlehofer nový typ uchycovacího systému. Tento systém je možné aplikovat pro všechny dosud používané druhy uchycení. Zkoušky prokázaly naprosté utěsnění hadic v roštu a velmi jednoduchý způsob montáže. Na tento systém uchycení byl firmě Jaroslav Šlehofer „Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky“ vydán zápis o užitném vzoru s názvem Fixační a těsnicí manžeta filtrační textilní hadice.